Risico's in geval van wanbetaling op de hypotheek

Kunt u de maandelijkse termijnen van uw hypotheek niet betalen ? Wat zijn de risico’s als u uw hypotheek niet betaalt ? Ontdek het in dit artikel !

Risico's in geval van wanbetaling op de hypotheek

Wat zijn de risico’s van het niet aflossen van een hypotheek?

Wanneer u een hypotheek neemt, bent u verplicht het geleende kapitaal plus rente aan uw schuldeiser terug te betalen volgens vooraf overeengekomen maandelijkse betalingen. In geval van wanbetaling kunnen verschillende risico’s ontstaan : 

Een dossier bij de Nationale Bank van België (NBB)

Als u uw hypotheek niet meer aflost, is de geldschieter die u de lening heeft verstrekt verplicht de NBB daarvan op de hoogte te stellen. Als gevolg daarvan wordt uw naam automatisch geregistreerd op de zwarte lijst van de Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP). Deze aanpak werd door de NBB toegepast om overmatige schuldenlast bij Belgische kredietnemers te voorkomen en de kredietinstellingen te beschermen tegen het risico van wanbetaling. 

Mogen mensen die bij de NBB in het bestand staan over het algemeen geen nieuwe leningen aangaan zolang hun situatie niet geregulariseerd is. Er zijn echter alternatieven om financiering te verkrijgen terwijl men nog in het dossier van de NBB zit, zoals een krediet op afbetaling met hypotheekgarantie of kredietterugkoop. 

Ben je op zoek naar een huis in Oost-VLaanderen ? Ontdek al het vastgoedaanbod te koop en te huur in deze provincie ! 

Inbeslagname van uw onderpand door de geldschieter

Als u uw hypotheek niet betaalt, kan uw geldschieter ook beslag leggen op het onderpand dat u bij de ondertekening van uw leningsovereenkomst hebt verstrekt. In het geval van een hypotheek is dit onderpand het onroerend goed waarop u een hypotheek heeft genomen. Uw geldschieter kan dan de woning verkopen om de verschuldigde maandelijkse betalingen af te betalen. 

Inbeslagname in de rechtbank  

Als er geen oplossing wordt gevonden om uw hypotheek af te lossen, kan een gerechtelijke procedure worden gestart. Een deurwaarder kan naar uw huis gaan om beslag te leggen op uw persoonlijke eigendommen voor het verschuldigde bedrag. Er kan ook beslag worden gelegd op uw salaris via uw werkgever, die dan verplicht is het geld over te maken totdat uw lening volledig is terugbetaald.