Gratis verzekering gewaarborgd inkomen van het Waalse Gewest

Als u uw inkomen verliest en een hypotheek hebt afgesloten, biedt het Waalse Gewest een gratis inkomensverliesverzekering aan. In dit artikel leest u hoe en onder welke voorwaarden u kunt profiteren van de gratis verzekering gewaarborgd inkomen van het Waalse Gewest. 

Gratis verzekering gewaarborgd inkomen van het Waals Gewest

Wat is de Waalse verzekering gewaarborgd inkomen ? 

Het Waals Gewest biedt u een gratis verzekering gewaarborgd inkomen waarmee u, onder bepaalde voorwaarden, de correcte terugbetaling van uw hypotheek kunt blijven verzekeren in geval van inkomensverlies. Als u van deze gratis dekking profiteert, kan uw hypotheeklening tot 9.000 euro per jaar gedurende maximaal 3 jaar worden afgelost. Om van deze gratis verzekering te genieten, zijn er twee situaties mogelijk, afhankelijk van uw status : 

  • Als u een werknemer bent, moet het verlies van uw baan onvrijwillig, definitief en volledig zijn. Het kan ook gaan om inkomensverlies als gevolg van volledige en onvrijwillige arbeidsongeschiktheid door een ziekte die ten minste 3 maanden duurt.
  • Als u zelfstandige bent, moet het inkomensverlies het gevolg zijn van volledige en onvrijwillige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte gedurende ten minste 3 maanden. Een tijdelijke schorsing van uw activiteiten zonder medische verklaring geeft u dus geen recht op deze verzekering. Dit is zelfs het geval als het het resultaat is van mogelijke overheidsmaatregelen. 

Wat zijn de voorwaarden voor deze gratis verzekering ? 

De gratis verzekering gewaarborgd inkomenvan het Waalse Gewest is uitsluitend voorbehouden aan personen die reeds een hypothecaire lening hebben afgesloten. Bovendien mag u niet reeds eigenaar of vruchtgebruiker zijn van een onroerend goed en dat ook niet zijn geweest gedurende de twee jaar die voorafgaan aan de ondertekening van uw lening. Ook aan andere voorwaarden moet worden voldaan, zoals :

  • De woning is gelegen in het Waalse Gewest,
  • Je bent in goede gezondheid,
  • Je hebt een stabiele professionele situatie,
  • De woning is uw hoofdverblijfplaats,
  • U verkoopt of verhuurt het pand niet,…

Hoe kunt u profiteren van de gratis verzekering gewaarborgd inkomenvan het Waals Gewest?

Om van de gratis verzekering gewaarborgd inkomen te genieten, moet u verschillende formulieren invullen. U kunt deze documenten downloaden van de website van het Waals Gewest. Eenmaal voltooid, moet u uw volledige dossier naar de Dienst Wonen sturen binnen 12 maanden na de ondertekening van de hypotheekakte. 

Bent u op zoek naar een verzekering ? Of het nu gaat om een verzekering gewaarborgd inkomen, brandverzekering, autoverzekering of reisverzekering, het vergelijken van verzekeringsaanbiedingen is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat u de beste oplossing krijgt voor uw behoeften !